Giỏ hàng

Người dùng MacBook cần phải biết điều này

Những người dùng MacBook và MacBook Pro thuộc diện bảo hành của Apple cần liên hệ ngay với các Apple Store cũng như những đại lý ủy quyền Táo khuyết.

Theo Macrumors, trong một bản ghi nhớ nội bộ, Apple sẽ tiếp tục sửa chữa miễn phí màn hình các mẫu MacBook và MacBook Pro bị bong lớp chống loá tới 4 năm sau khi ngày mua máy ban đầu của các thiết bị bị ảnh hưởng.

Apple sẽ tiếp tục sửa chữa miễn phí màn hình các mẫu MacBook và MacBook Pro bị bong lớp chống loá tới 4 năm sau khi ngày mua máy ban đầu của các thiết bị bị ảnh hưởng


Cụ thể danh sách các dòng MacBook và MacBook Pro bị bong lớp chống loá được sửa chữa miễn phí gồm:

- MacBook Pro (13 inch, đầu năm 2015)

- MacBook Pro (15 inch, giữa năm 2015)

- MacBook Pro (13 inch, 2016)

- MacBook Pro (15 inch, 2016)

- MacBook Pro (13 inch, 2017)

- MacBook Pro (15 inch, 2017)

- MacBook (12 inch, đầu năm 2015)

- MacBook (12 inch, đầu năm 2016)

- MacBook (12 inch, đầu năm 2017)


Nếu thiết bị của bạn thuộc danh sách nói trên và bị bong lớp chống loá trên màn hình thì cần phải liên hệ với Apple Store hoặc các nhà đại lý để được sửa chữa miễn phí.

Dựa trên danh sách này có thể thấy các mẫu MacBook và MacBook Pro mua từ năm 2014 đổ về trước đã không còn nằm trong chính sách của Apple. Ngoài ra, Táo khuyết cũng đã không bổ sung bất cứ mẫu MacBook Pro hoặc MacBook Air nào phát hành trong năm 2018 vào diện được sửa chữa.

Trước đó, chương trình sửa chữa màn hình bị bong lớp chống loá được Apple bắt đầu thực hiện vào 10/2015 khi mà một số người dùng MacBook và MacBook Pro gặp sự cố. Điều đáng chú ý là Apple chưa bao giờ công bố chính thức chương trình nói trên lên trang web của mình. Thay vào đó, công ty này chọn cách xử lý tương đối âm thầm.

Facebook Instagram Top