Giỏ hàng

Chính Sách Bảo Hành Phụ Kiện

Tên HàngThời Gian Bảo HànhĐiều kiện Bảo HànhNgày Cập Nhật
Cáp C to Lightning Zin12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp C to Lightning Dây Dù Zin6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp C to Lightning (LK)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp C to C Zin12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
C to C LK12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp USB to Lightning Zin12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp USB to Lightning (LK)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp Sạc AW (USB) Zin6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp Sạc Zin AW (Type C) Uesd6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp Lightning to 3.5mm Zin12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 20W (LK)THEO GÓI BH 12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 20W Zin (Nhập Khẩu)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 20W Zin (VN)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 5W (LK)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 5W Zin (VN)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 5W Zin (LL)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Tai Nghe Lightning Zin6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Tai Nghe 3.5 (LK)6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Tai Nghe 3.5 Zin6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PowerCore Essential 20000 (A1287)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PowerCore Select 10000 (A1223)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PowerCore Select 20000 (A1363)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PowerCore Speed 20000 (A1278)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PD Redux 10000 (A1239)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker Powercore Slim PD 10000 (A1231)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Pisen Hoạt Hình 10000mAh12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PowerCore Metro Essential 20000 mAh (A1268)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Innostyle 10000mAh - Trắng12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Innostyle 10000mAh - Đen12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp C to Lightning - USED6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp iphone 4 (lk)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cáp Sạc Apple Watch Type C Zin6 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 12W Zin12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 18 W Zin12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 3 Chấu 18W Zin12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 5W (LK)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 5W Zin (LL)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc 5W Zin (VN)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc Anker Power Port Speed PD 30W A201412 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc Anker Power Port 1 18W A2013 Đen12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Cóc Anker Power Port 1 18W A2013 Trắng12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PowerCore Speed 20000 (A1278)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PD Redux 10000 (A1239)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker Powercore Slim PD 10000 (A1231)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Pisen Hoạt Hình 10000mAh12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
SDP Anker PowerCore Metro Essential 20000 mAh (A1268)12 THÁNGKhông đứt gãy , cấn móp , ( quá dơ )01/08/2023
Facebook Instagram Top